vietnamese english

Tư vấn Quản trị doanh nghiệp

AHEAD Hà Nội

  • Phone: (84.24) 3200 9295
  • info.isoahead@gmail.com

AHEAD Hồ Chí Minh

  • Phone: (84.28) 62 922 144
  • info@iso-ahead.com

AHEAD Đà Nẵng

  • Phone: (84.236) 2219 374
  • ahead1.danang@gmail.com
Tư vấn Quản trị doanh nghiệp

Tư vấn Quản trị doanh nghiệp

Dịch vụ này cung cấp cho cácDoanh nghiệp chưa có hệ thống quản lý và có nhu cầu áp dụng các hệthống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.Các khách hàng có nhu cầu được tư vấn trong toàn bộ quá trình xây dựngvà áp dụng hệ thống sẽ nhận được sự hỗ trợ sau từ các chuyên gia tư vấncủa chúng tôi cho đến khi khách hàng nhận được chứng chỉ

Hệ thống quản trị sản xuất

Hệ thống quản trị sản xuất

Để đối phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh và khắc phục các vấn đề của khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp phải tăng cường hiệu quả

Khóa đào tạo “Phương pháp Huấn luyện cấp dưới & Quản lý phát triển tổ chức của Nhật Bản”

Khóa đào tạo “Phương pháp Huấn luyện cấp dưới & Quản lý phát triển tổ chức của Nhật Bản”

Một nhà quản lý khi lựa chọn chiến lược phát triển, cần học hỏi các kỹ năng cần thiết, phát triển khả nănhìn nhận vấn đề, năng lực xem xét đánh giá và năng lực hành động để có thể khơi dậy nhiệt huyết làm việc của nhân viên và vận hành tốt bộ máy quản lý, tăng cường hơn nữa sức mạnh của tổ chức, thúc đẩy nâng cao năng suất

Các bước triển khai xây dựng Hệ thống tiền lương và quản lý nhân sự

Các bước triển khai xây dựng Hệ thống tiền lương và quản lý nhân sự

Khảo sát và phân tích công việc Soạn thảo bản mô tả công việc Lựa chọn yếu tố và xây dựng hệ thống đánh giá công việc Thiết kế cấu trúc phân hạng chức danh Xây dựng thang, bảng lương Soạn thảo quy chế trả lương Xây dựng các quy chế nhân sự về tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và sử dụng. Xây dựng hệ thống tiêu chí và quy định đánh giá thành tích nhân viên Hướng dẫn thực hiện, vận hành thử và đánh giá kết quả. Hoàn thiện và chuyển giao Hệ thống.

Khóa đào tạo quản trị sản xuất

Khóa đào tạo quản trị sản xuất

Để đối phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh và khắc phục các vấn đề của khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp phải tăng cường hiệu quả trong các quá trình hoạt động. Trong đó, hiệu quả sản xuất đóng vai trò then chốt. Khoá học quản lý sản xuất nhằm trang bị các kỹ năng cơ sở và các kiến thức cơ bản trong hoạt động điều hành sản xuất của đội ngũ cán bộ quản lý trung gian. Mục tiêu là đội ngũ cán bộ quản lý ứng dụng kiến thức và kỹ năng vào hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.

Chương trình khởi nghiệp

Chương trình khởi nghiệp

Phần một: nhằm giúp học viên nhận thức và phát triển năng lực doanh nhân của mình thông qua rất nhiều tình huống đóng vai và bài tập giả lập;Phần hai: gồm nhiều tình huống đóng vai và công cụ giúp học viên xác định ý tưởng kinh doanh và phân tích chiến lược cho ý tưởng đó;Phần ba: giới thiệu cơ bản về quản trị kinh doanh bao gồm năm phần chính: kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường và làm tiếp thị, sản xuất và chi phí, tổ chức và quản lý, tài chính;Phần bốn: kết hợp với việc thực tế thực hành của học viên trong suốt thời gian phát triển ý tưởng và kế hoạch kinh doanh của mình dưới sự hỗ trợ của giảng viên trong nước và ngoài nước.

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!

Call now