vietnamese english

Tư vấn Nâng cấp hệ thống quản lý

AHEAD Hà Nội

  • Phone: (84.24) 3200 9295
  • info.isoahead@gmail.com

AHEAD Hồ Chí Minh

  • Phone: (84.28) 62 922 144
  • info@iso-ahead.com

AHEAD Đà Nẵng

  • Phone: (84.236) 2219 374
  • ahead1.danang@gmail.com
Các bước triển khai xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ và tái cấu trúc doanh nghiệp

Các bước triển khai xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ và tái cấu trúc doanh nghiệp

Thành lập Ban chỉ đạo gồm Ban lãnh đạo cao nhất và những nhân viên chủ chốt Lập kế hoạch triển khai Đào tạo đội ngũ lãnh đạo chủ chốt về KSNB Đánh giá HTKSNB hiện tại Triển khai các bước để tái thiết lập hay hoàn thiện HTKSNB Vận hành HTKSNB đã xây dựng. Thường xuyên đánh giá, cập nhật rủi ro và điều chỉnh HTKSNB.

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!

Call now